سلف ما

امروز رشته الله اکبر گفتن ها و یا حسین میر حسین گفتن هایمان در سلف پس از سه روز قطع شد.نمی دانم چرا.ولی هر چه بود به دلیل حضور گسترده حراستی ها و بسته بودن یکی از

درهای سلف نبود.شاید همه منتظر کسی بودند که شروع کند که نکرد.

Advertisements

قفس…

با شروع ترم جدید چشممان به جمال ابتکار دیگری در دانشگاه روشن شد.قفسی مخصوص دختران تحت نام مجموعه رفاهی فرهنگی یاس.با دیدن این قفس که به شکل مضحکی تزیین شده هم متعجب شدم هم عصبانی.جالب این که دختران دانشگاه ظاهرن نه تنها اعتراضی ندارند بلکه از این طرح توهین آمیز استقبال هم کرده اند!

قرون وسطاي ما…

با خودم فكر ميكنم چه دوران سياهي پيش رو داريم.فكر ميكنم چه هزينه اي بايد براي گذر از اين دوران سياه پيش رو بپردازيم؟اين طور كه پيداست قرون وسطاي ايران تازه در راه است.

كابوس

اين شب ها نمي توانم بخوابم.وقتي هم چشمانم از شدت بي خوابي بسته ميشوند چيزي جز كابوس نميبينم.

همين…

((دموكراسي نيازمند بيداري و آگاهي افكار عمومي است.))

همين.

« Older entries